Geslacht baby bepalen

Iedereen heeft wel een voorkeur voor een jongen of een meisje wanneer blijkt dat de vrouw zwanger is. In de meeste gevallen blijft het bij een gezonde voorkeur voor een bepaald geslacht, maar wat wanneer u er op staat dat het een meisje of een jongen is en met het andere geslacht geen rekening houdt? Is het met andere woorden mogelijk om het geslacht van uw toekomstig kind te bepalen? We vertellen er u in dit artikel graag meer over.

Doelbewust het geslacht kiezen door scheiding van zaadcellen
Het is door een scheiding van zaadcellen mogelijk om doelbewust het geslacht van de baby te bepalen. In België en Nederland zijn de ziekenhuizen waar deze techniek wordt toegepast echter onwettig. Wanneer dergelijke ziekenhuizen wel legaal zouden zijn zouden we ons nog steeds de vraag kunnen stellen of het wel ethisch verantwoord zou zijn om een dergelijke scheiding van zaadcellen te rechtvaardigen. Er kan wel een uitzondering gemaakt worden wanneer er een gegronde reden is om bijvoorbeeld geen jongen of geen meisje te willen op de wereld zetten. Deze reden is meestal terug te vinden in een eventuele erfelijke aandoening welke dus aanzienlijke gezondheidsrisico’s in kan houden en dat vaak zowel voor de baby als de moeder.

De Shettles methode
De Shettles methode is een methode die is gebaseerd op de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke zaadcellen. Er wordt immers gesteld dat vrouwelijke zaadcellen dan wel een betere kans op overleven mogen hebben, maar dat ze ook aanzienlijk trager zijn dan mannelijke zaadcellen. De Shettles methode werd geïntroduceerd in 1970 en in de jaren daarna werd heel wat onderzoek gevoerd naar factoren die de werking van de methode konden ondersteunen. Tot op vandaag zijn er echter nog geen bewijzen gevonden dat de methode ook echt werkt.

Is het eigenlijk wel mogelijk om het geslacht van mijn baby te proberen bepalen?
Proberen kan nooit kwaad en wanneer u enkele speciale zaken heeft gedaan om een meisje te krijgen en het uiteindelijk ook een meisje wordt zult u meer dan waarschijnlijk denken dat, dat komt doordat u er op heeft aangestuurd. In werkelijkheid kan er echter sowieso al sprake zijn geweest van een meisje, dus dat hoeft op zich helemaal niets te zeggen. Het is op wetenschappelijke basis enkel en alleen mogelijk om met zekerheid het geslacht van een baby te bepalen door een scheiding van zaadcellen. Alle andere factoren waar zogezegd rekening mee gehouden kan worden zijn meestal gebaseerd op niet-wetenschappelijke stellingen. De werking er van kan dan ook op z’n minst in twijfel getrokken worden.