Seks tijdens zwangerschap

Er is de voorbije jaren zowel in de gewone media als in de vakpers heel wat te doen geweest over seks tijdens de zwangerschap. Volgens het ene artikel kan het schadelijk zijn voor het ongeboren kind terwijl het andere artikel alle eventuele bedreigingen resoluut de grond in boort. Wat is er nu eigenlijk allemaal van waar en zijn er zaken waar absoluut rekening mee dient gehouden te worden wanneer u seks wenst te hebben tijdens uw zwangerschap? We vertellen er u in dit artikel graag meer over.

Is het normaal dat mijn vrouw geen zin in seks heeft tijdens haar zwangerschap?
Het is compleet normaal dat uw vrouw tijdens haar zwangerschap minder zin in seks heeft dan anders. In de meeste gevallen komt dit vooral door mentale tegenstrijdigheden. De buik wordt groter waardoor een vrouw zich al snel te dik gaat voelen, maar ook het belang van het kind wordt voorop gezet. Stel dat seks tijdens de zwangerschap nu eens echt voor problemen kan zorgen, wat dan? Het tegenovergestelde kan echter ook. Er zijn heel veel vrouwen die claimen tijdens hun zwangerschap net meer zin in seks te hebben dan anders. Het hangt dan ook met andere woorden compleet af van vrouw tot vrouw.

Welke risico’s houdt seks tijdens de zwangerschap nu echt in?
Wie te maken krijgt met een hoog-risicozwangerschap wordt door de gynaecoloog vaak aangeraden om geen seks te hebben. In principe is het echter zo dat dit advies geen enkele wetenschappelijke achtergrond heeft. Een vrouw die tijdens haar eerste zwangerschap te vroeg is bevallen hoeft immers tijdens haar tweede zwangerschap niet noodzakelijk hetzelfde voor te hebben, ook niet wanneer ze gewoon seks heeft tijdens haar zwangerschap. Het vermijden van seks tijdens de zwangerschap biedt op dit vlak dan ook geen enkele zekerheid. Wel is het zo dat diverse onderzoeken hebben aangetoond dat, hoe meer bedpartners een vrouw in haar leven heeft gehad, hoe groter de kans is op een prematuur.

Het risico op een eventuele luchtembolie
Het enige waar u tijdens zwangerschapsseks eventueel rekening mee kunt houden is het ontstaan van een zogenaamde luchtembolie. In dit geval wordt lucht via de vagina en de moederkoek in een ader geperst. Het potentieel gevolg is dat die lucht in de ader opstijgt naar het hart en daar de bloedcirculatie naar de longen verhindert. Dit is bijzonder gevaarlijk en zelfs dodelijk, maar is gelukkig eveneens extreem zeldzaam. Als u dan toch een reden zou moeten hebben om geen seks te hebben tijdens de zwangerschap dan is dit eigenlijk de enige echt goede reden.