Zwangerschapsverlof

De bevalling is vaak een slopende periode voor de vrouw. Het lichaam gaat anders reageren, de gemoedstoestand kan aanzienlijke verschillen aannemen en u moet met veel meer zaken rekening gaan houden. U denkt vanaf dat ogenblik immers niet alleen meer voor uzelf, maar ook voor uw ongeboren kindje. Het is omwille van deze redenen dan ook goed om te weten dat er zoiets bestaat als zwangerschapsverlof. We vertellen er u in dit artikel graag meer over.

Heeft iedereen recht op zwangerschapsverlof?
Iedere vrouw die zwanger en werkzaam is heeft recht op zwangerschapsverlof. De duur van dat zwangerschapsverlof is echter afhankelijk van het aantal baby’s. Wanneer de vrouw in kwestie gewoon één kind op de wereld gaat zetten is het zo dat er de mogelijkheid wordt geboden om zes weken voor de vermoedelijke bevalling reeds gebruik te maken van zogenaamde zwangerschapsrust. Dit is echter geen verplichting. Heel wat vrouwen kiezen er immers bewust voor om hun zwangerschapsrust op te sparen en bij te voegen bij hun bevallingsrust (na de bevalling). Hier komen we verder in dit artikel nog op terug. Hou er wel rekening mee dat u minimum één week voor de vermoedelijke datum van bevalling niet meer mag gaan werken. Daar heeft u dus geen keuze in.

Bevallingsrust na de bevalling
Het postnataal verlof of de zogenaamde bevallingsrust dient wel verplicht te worden opgenomen. Hiervoor geldt een verplichte periode van 9 weken. Zoals eerder in dit artikel reeds aangehaald is het echter zo dat er heel wat vrouwen voor kiezen om een deel van hun prenataal verlof (voor de bevalling) samen te voegen bij het postnataal verlof. Op deze manier heeft de vrouw meer dan negen weken na de bevalling om samen te zijn met haar pasgeboren baby. Het is echter noodzakelijk om met één heel belangrijke factor rekening te houden. Wanneer u ziek wordt binnen de zes weken voor uw bevalling is het namelijk zo dat de dagen dat u niet gaat werken opgenomen zullen worden als zwangerschapsverlof. Deze dagen worden dan ook met andere woorden sowieso afgetrokken van uw resterende zwangerschapsverlof.